Bio

[ ENG ]   [ POL ]

Si è laureato in chitarra classica col massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio di Firenze, dove ha studiato sotto la guida dei Maestri Alvaro Company, Alfonso Borghese e Francesco Cuoghi. Inoltre ha approfondito lo studio dello strumento a Firenze con Ganesh Del Vescovo e presso il Conservatorio “F. Chopin” di Varsavia nella classe del Maestro Marcin Zalewski. Si è perfezionato nel corso di masterclasses in Italia e in Germania con chitarristi quali Claudio Marcotulli, Dusan Bogdanovic, Pavel Steidl, Aniello Desiderio, Steven Goss, Magnus Andersson, Luc Vander Borght, Alvaro Company, Alfonso Borghese.

Ha tratto ulteriore ispirazione per la sua ricerca musicale da esperienze come il canto degli armonici (con Roberto Laneri), il nada yoga, il rei-ki, che lo hanno spinto verso una ricerca volta al controllo delle energie sottili contenute nei suoni. Anche le scelte di repertorio e dei contesti in cui si esibisce sono spesso dettate da esigenze espressive congeniali a tale visione e non a un virtuosismo meccanico fine a se stesso.

Ha conseguito il I premio al Concorso “Riviera della Versilia”, il II premio ai concorsi “Giulio Rospigliosi” (Lamporecchio), “Nuovi Orizzonti” (Arezzo), “Città di Massa” e “Città di Padova” e il III premio al “Riviera Etrusca” e al “Città di Cento”, guadagnandosi inoltre una borsa di studio dei corsi di alto perfezionamento della Fondazione Scuola di Musica di Fiesole.

Svolge attività concertistica in Italia e all’estero, sia come solista che in numerose formazioni da camera. Si è esibito per associazioni come “GAMO” di Firenze, Scuola Superiore di Musica da Camera del Trio di Trieste, suonando in contesti come il “Festival Internazionale della Chitarra di Ascoli”, il “Festival Internazionale Paganini”, “Compositori a confronto” (Reggio Emilia), la Settimana Mozartiana (Associazione Mozart Italia, Mozarteum di Salisburgo), il Festival “Felliniada” (Varsavia) per istituzioni come l’Istituto Italiano di Cultura a Varsavia, in sale come quella del Conservatorio “F. Chopin” e il Castello Reale di Varsavia, Dworek Bialopradnicki di Cracovia, il Teatro Cinghio di Parma, il Centro Congressi e il Piccolo del Teatro Comunale di Firenze.

Dopo il conseguimento della laurea in Lingua e Letteratura Polacca all’Università di Firenze con una tesi su Karol Szymanowski, ha concluso un Dottorato di Ricerca in Slavistica all’Università di Milano. Traduce in italiano alcuni dei maggiori autori polacchi contemporanei: Tomasz Różycki, Krzysztof Karasek, Krzysztof Varga, Wojciech Bonowicz. Nel 2012 il Ministero della Cultura polacco lo ha isignito della benemerenza. Nel 2013 ha ricevuto il Premio Achille Marazza per la traduzione di “Mare Aperto” di Wojciech Bonowicz. Ha insegnato Letteratura Polacca all’Università di Firenze. Attualmente insegna Storia ed Estetica della Musica all’Università Wyszynski di Varsavia.


Leonardo Masi ukończył z wyróżnieniem wyższe studia muzyczne w Conservatorio Luigi Cherubini we Florencji w klasie gitary pod kierunkiem Alvaro Company’ego (ucznia Andrésa Segovii), Alfonso Borghese i Francesco Cuoghiego.

Doskonalił swoje umiejętności pod opieką Ganesha Del Vescovo, a także na kursach mistrzowskich prowadzonych przez wirtuozów gitary takich jak Pavel Steidl, Aniello Desiderio, Claudio Marcotulli, Luc Vanderborght, Stephen Goss, Magnus Andersson, oraz w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie pod opieką profesora Marcina Zalewskiego. Odbył także kurs muzyki kameralnej pod opieką Rolanda Russo. W 2004 roku sięgnął po laury w siedmiu konkursach krajowych i międzynarodowych („Città di Padova“, „Nuovi Orizzonti Arezzo“, „Riviera Etrusca“, „Città di Cento“, „Riviera della Versilia“, „Città di Massa“, „Castello della Magione“). W tym samym roku otrzymał stypendium artystyczne w Fundacji „Scuola di Musica” w Fiesole.

Swoje muzyczne poszukiwania wzbogacił o śpiew harmoniczny (z Robertem Lanerim), nada yogę i rei-ki, doświadczenia, które pomogły mu uzyskać kontrolę energii ukrytych w dźwiękach. Wybór repertuaru, a także miejsca występu, podyktowane są wymogami eskpresywnymi, które muszą współgrać z taką wizją, a nie z mechaniczną wirtuozerią, która jest celem samym w sobie.

Koncertuje w kraju i za granicą jako solista i członek zespołów kameralnych. Występował między innymi w „Teatro del Sale“ i „Sala del Buonumore“ we Florencji, Auditorium Principe Raimondo w Duino, na Zamku Królewskim i we Włoskim Instytucie Kultury w Warszawie, w Dworku Białoprądnickim w Krakowie i na licznych festiwalach, wśród których można wymienić „Festival Internazionale della Chitarra di Ascoli“, „Festival Internazionale Paganini“ w Parmie, “FeFe. Felliniada” w Warszawie. Na zaproszenie prof. Michała Bristigera zagrał uroczysty koncert podczas festiwalu “De Musica” razem z sopranistką Anną Mikołajczyk i pianistą Maciejem Grzybowskim.

W 2006 roku obronił rozprawę doktorską zatytułowaną „Kaberet polski w okresie odwilży” na Wydziale Slawistyki Uniwersytetu w Mediolanie. Wykładał na Uniwersytecie we Florencji (język i literaturę polską) a obecnie jest adiunktem na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (jego zajęcia dotyczą m.in. muzyki w kulturze, muzyki popularnej, antropologii i historii muzyki współczesnej, kultury włoskiej XIX i XX wieku). Zajmuje się przekładem literatury polskiej na język włoski. W 2009 roku nakładem wydawnictwa La Meridiana ukazał się pod jego redakcją wybór wierszy Tomasza Różyckiego, w 2011 roku natomiast antologia wierszy Krzysztofa Karaska. W 2012 przełożył na włoski prozę Krzysztofa Vargi (Aleje Niepodległości) oraz poezję Wojciecha Bonowicza (Pełne Morze). W tym samym roku dostał odznakę honorową “zasłużony dla kultury polskiej”. W 2013 dostał prestyżową Nagrodę im. Achille Marazzy za tłumaczenie “Pełnego morza”.

Od 2010 r. zajmuje się w Polsce projektem Kuchnia Dantego, poświęconym kuchnii i kulturze włoskiej.


Leonardo Masi studied classical guitar at the Conservatory “Luigi Cherubini” in Florence where he graduated with full grades cum laude. His teachers were Alvaro Company (a pupil of Andres Segovia) and Alfonso Borghese. He also studied with Ganesh Del Vescovo and at the Music Academy Fryderyk Chopin in Warsaw under the guidance of Marcin Zalewski. He attended masterclasses held by musicians like Pavel Steidl, Dušan Bogdanović, Magnus Andersson, Claudio Marcotulli, Aniello Desiderio, Stephen Goss, Luc Vander Borght. He gained further inspiration practicing overtone singing with Roberto Laneri, nada yoga at Satyananda Ashram in Florence, Rei-ki in Warsaw. These experiences led him to perform in a way in which the most important aspect is the work with the energies of the sound.

He has won awards in several competitions and obtained a scholarship at the Fiesole Music School Foundation. He has performed as a soloist as well as in different chamber music ensembles and has collaborated with well known composers, performers, dancers and poets. He performs regularly in Italy and abroad in places such as Warsaw Royal Castle Ballroom, Dworek Bialoprądnicki in Cracow, Teatro del Maggio in Florence, Teatro Cinghio in Parma, Auditorium Principe Raimondo in Duino.

Leonardo has a doctorate in Slavic Literatures. He has written many essays about Polish music and literature and translated into Italian some of the major Polish poets and writers (Tomasz Różycki, Krzysztof Karasek, Krzysztof Varga, Wojciech Bonowicz, etc). He taught Polish language and literature at the University of Florence; at the moment he teaches Music at the Wyszyński University in Warsaw.